Produkt-Sol Produkt Sol Wieliczka Produkt Sal Wieliczka Produkt Sol

Kopalnia Soli „Wieliczka”

Kopalnia Soli "Wieliczka" jest najstarszą funkcjonującą kopalnią soli kamiennej na świecie. Jako obiekt unikalny na skalę światową w 1978 r. Kopalnia Soli została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO. Kopalnia jest obiektem zabytkowym, a zarazem funkcjonującym zakładem górniczym.

więcej»»»

 

Kopalnia Soli "Wieliczka"

 

Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna sp. z o.o.

"Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej. Jej oryginalne wyrobiska (chodniki, pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora, szyby, szybiki) o łącznej długości około 300 km usytuowano na 9 poziomach, sięgających do głębokości 327 m ilustrują wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej w poszczególnych epokach historycznych."

więcej»»»

 

Tras Turystyczna w Kopalni Soli "Wieliczka"

Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy

Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest jednostką organizacyjną Kopalni Soli "Wieliczka", Oddziałem KSW – Trasa Turystyczna Sp. z o.o Ośrodek zajmuje się organizacją pobytów rehabilitacyjno-leczniczych (jednodniowych, kilkudniowych oraz 17-dniowych turnusów) w solnych wyrobiskach Kopalni Soli "Wieliczka" na głębokości 135m pod ziemią. Jako jedyny w Polsce, a nieliczny w świecie realizuje program aktywnej rehabilitacji układu oddechowego w specyficznym mikroklimacie solnych wyrobisk, uwzględniający nowoczesną gimnastykę oddechową.

więcej»»»

 

PORL

 

Grupa Press Art Wieliczka

Agencja reklamowa i drukarnia cyfrowa

więcej»»»